Kontrola - Controlling
Vykonávanie kontrolných činností pre klientov. Kontrolný proces je proces, ktorý sleduje skutočný výkon, jeho porovnanie oproti štandardu (plánu) a uskutočnenie zásahov na odstránenie odchýlok, alebo rozdielov od štandardu.
Kontrolný proces sa skladá z troch krokov:
- zistenie skutočného stavu,
- porovnanie skutočného stavu so štandardom,
- návrhy nápravných opatrení a zmien.
Typy kontroly:
(hodnotiace kritérium - zameranie)
- vstupná (entry control),
- priebežná  (current control),
- výstupná (feedback control),
(hodnotiace kritérium - čas)
- následná,
- priebežná,
- preventívna,
- rýchla,
- dlhodobá,
(hodnotiace kritérium - cieľ)
- strategická,
- taktická,
- operatívna,
(hodnotiace kritérium - cena)
- finančne nenáročná,
- finančne náročná.
Designed by A. D. 2019
Business Company
FACILITY SERVICES    podporné služby
Anton Dybala - EXIMOB, Terchová 1122, 013 06 Terchová  
Tel.: 0903 862 098, IČO: 344 964 16, DIČ: 1022925288
VRCHOLY MALEJ FATRY