BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                    Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu
Kontakt
Mgr. Anton Dybala
Terchová 1122
013 06 Terchová
E-mail: posta@safetywork.eu
Tel: 0903 862 098

Právna forma
Obchodné meno: Anton Dybala - EXIMOB
Miesto podnikania: Terchová 1122, 013 06 Terchová
Právna forma: samostatne zárobkovo činná osoba - živnostník
IČO: 34 496 416
DIČ: 1022925288