BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                    Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu
                                               Inštruktor lešenárskej techniky
                     (Vyhl. č. 356/2007 Z. z. príloha č. 8 bod 07.2 Odborný zástupca: inštruktor lešenárskej techniky )


Realizujeme činnosti:

- inštruktáž,
- výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
v rozsahu: 07.2 výchova a vzdelávanie osôb na 
  montáž a demontáž lešenia (lešenári) v súlade s vyhl. č. 356/2007 Z. z. ,
- kontrola lešení,
- poradenská činnosť.