BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
OCHRANA PRED POŽIARMI
Copyright © 2016 by "Anton Dybala"   •   All Rights reserved   •  E-Mail: posta@safetywork.eu
Webdesign A. D. 2016
Facility services - technik podporných služieb                   Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Tel.: 0903 862 098, E-mail: posta@safetywork.eu
Cenník
 
1. Služby BOZP autorizovaným bezpečnostným technikom od 25,- €/ mesiac
2. Služby technika požiarnej ochrany od 25,- €/ mesiac
3. Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany výjazd na pracovisko od 80,- €
4. Spracovanie dokumentácie BOZP (jednorázový poplatok) 120,- €
5. Spracovanie dokumentácie OPP (jednorázový poplatok) 120,- €
6. Školenia BOZP a OPP zamestnancov a pracovníkov dodávateľov, podľa požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov (pri nižšom počte ako 5 osôb je cena stanovená dohodou) od 10,- €/ osoba
7. Koordinátor bezpečnosti výjazd na stavbu od  80,- €
8. Doprava: náhrada pri používaní vozidla 0.30,- €/ km
9. Dlhodobé projekty BOZP a OPP cena dohodou
10. Pri plnení náročných a dlhotrvajúcich úloh môžu vzniknúť aj ďalšie oprávnené náklady na výkon činnosti, ktoré budú po vzájomnej dohode zarátané do nákladov cena dohodou

Zoznam skratiek:
BOZP   .....    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
OPP      .....     Ochrana pred požiarmi