KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI
Designed by A. D. 2023
Business Company
FACILITY SERVICES    podporné služby
Anton Dybala - EXIMOB, Terchová 1122, 013 06 Terchová  
Tel.: 0903 862 098, IČO: 344 964 16, DIČ: 1022925288
 
VRCHOLY MALEJ FATRY
Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje poverený koordinátor bezpečnosti, ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo bezpečnostný technik.
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. § 6