KONTAKT
Kontakt
Mgr. Anton Dybala
Terchová 1122
013 06 Terchová
E-mail: posta@safetywork.eu
Tel: 0903 862 098

Právna forma
Obchodné meno: Anton Dybala - EXIMOB
Miesto podnikania: Terchová 1122, 013 06 Terchová
Právna forma: samostatne zárobkovo činná osoba - živnostník
IČO: 34 496 416
DIČ: 1022925288
Designed by A. D. 2021
Business Company
FACILITY SERVICES    podporné služby
Anton Dybala - EXIMOB, Terchová 1122, 013 06 Terchová  
Tel.: 0903 862 098, IČO: 344 964 16, DIČ: 1022925288
 
VRCHOLY MALEJ FATRY